Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van WeAllRide BV, gevestigd te Sprengenweg 32, 8181NN HEERDE, hierna te noemen “WeAllRide, en refererend “we”, “onze”

WeAllRide is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71908773.

In het privacybeleid leggen we uit hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen op onze website www.weallride.org en de WeAllRide App, hierna te noemen “service”

We verzamelen deze informatie wanneer je onze website bezoekt vanaf jouw computer, tablet of smartphone, hierna te noemen “computer”

We verwerken persoonlijke informatie conform de AVG wetgeving.

Wanneer je gebruik maakt van onze service, ben je op de hoogte van en geef je jouw toestemming om te handelen volgens ons privacy beleid. Dit beleid geldt voor alle bezoekers, deelnemers en anderen die gebruik maken van onze service.

WeAllride heeft een Functionaris voor Gegevensverwerking aangesteld. Deze is te bereiken via privacy@weallride.org

 

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

WeAllride BV registreert en verwerkt gegevens van personen die lid worden van de New Dutch Equestrian Club (NdeClub) en diensten afnemen van WeAllRide BV. Het gaat om de volgende gegevens:

Voor het lidmaatschap NdeClub:

 • Roepnaam
 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Bij leden onder de 18 jr. hebben we de NAW gegevens nodig van de ouder/verzorger en toestemming van beide ouders/verzorgers voor het lidmaatschap van het kind
 • Manegeruiter / Amateur wedstrijdruiter / semi-professioneel wedstrijdruiter
 • Contactmomenten: wat is er besproken met lid. De betrokkene ontvangt een kopie van besproken zaken per mail.

Voor online competitie:

Meedoen:

 • Lidmaatschapsnummer (uniek persoonsnummer van ons eigen systeem)
 • Profielfoto lid, welke zelf wordt aangeleverd door lid. Deze foto wordt niet gebruikt voor externe doeleinden zonder toestemming van lid.
 • Naam Paard(en)
 • Levensnummer paard (kopie paspoort)
 • Foto van het volledige paard (van 2 kanten)
 • Gereden competities*
 • Gereden proeven*
 • Behaalde resultaten*
 • Favorieten (heeft de klant zelf aangeklikt in de app)

*is alleen inzichtelijk voor medewerkers WeAllRide BV voor zover nodig voor uitvoering van betreffende functie. En voor het lid zelf. Wordt niet gedeeld met derde partijen.

Meekijken:

 • Roepnaam
 • Achternaam
 • emailadres
 • Bekeken video’s

Wedstrijdorganisaties/Sponsoren/Steak-holders/Investeerders:

 • Organisatienaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Algemeen telefoonnummer
 • Contactpersoon
  • Naam
  • Email
  • Telefoonnummer
 • Aanwezige faciliteiten
 • Contactmomenten
 • Contracten
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Contactmomenten
 • Contracten

 

Waar gebruiken we de gegevens voor

Alle bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt door WeAllride BV en NdeClub voor de volgende doeleinden:

 1. Het kunnen voeren van een volledige administratie ten diensten van het lidmaatschap en te leverde diensten
 2. Het kunnen communiceren met leden aangaande lidmaatschap en te leveren of geleverde diensten
 3. Het kunnen communiceren met leden over toekomstige diensten/aanbiedingen/deals met samenwerkende organisaties
 4. De gegevens worden alleen gedeeld met wedstrijdorganisaties waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten conform de AVG wet- en regelgeving
 5. De gegevens worden in geen geval gedeeld met commerciële partijen die deze gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid.

 

Toestemming vragen

Bij het inschrijven voor de online video competitie wordt er specifiek toestemming gevraagd aan de deelnemer op welke manieren de videobeelden door ons gebruikt mogen worden. Per keuze, moet de deelnemer zelf een vinkje zetten bij akkoord of niet akkoord. Zonder deze ingevulde vinkjes kan het inschrijfproces niet voortgezet worden. Hiermee maken we deelnemer bewust van zijn/haar eigen keuze.

Daarnaast dient de deelnemer bij het afronden van de inschrijving akkoord te gaan met het algemeen wedstrijdreglement. Deze kan tijdens het inschrijfproces worden gedownload, maar deze is ook te vinden op onze website.

 

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Soort persoon Soort gegeven Waarom nodig Bewaartermijn
Individueel lid NAWE Communicatie over lidmaatschap en diensten Zolang als lidmaatschap actief is. Na beëindiging lidmaatschap, bewaartermijn van 5 jaar. Het lid kan binnen 6 maanden zichzelf weer gratis activeren via de app. Bij her-activatie na 6 maanden moet het lid zich volledig opnieuw aanmelden
Gegevens Paard Identificatie check paard en toeschrijven behaalde resultaten Zolang als lidmaatschap actief is. Na beëindiging lidmaatschap, bewaartermijn van 5 jaar.
Sportstanden ruiter/Deelname competities & favorieten Registratie behaalde resultaten Zolang als lidmaatschap actief is. Na beëindiging lidmaatschap, bewaartermijn van 5 jaar. Het lid ontvangt eenmalig een overzicht van sportstanden bij uitschrijving. Het lid kan hier een gratis kopie van op vragen tot 6 maanden na uitschrijving. Daarna zijn er kosten aan verbonden.
Sportstanden paard Registratie behaalde resultaten Zolang als lidmaatschap actief is. Na beëindiginglidmaatschap, bewaartermijn van 5 jaar. Zo kunnen anderen opvragen wat het niveau van het paard is geweest. Dit kan zonder toestemming van de ruiter(s) die het paard in het verleden hebben gereden. Het gaat hier puur om de sportstanden van het paard, zonder naam van voorgaande ruiter(s).
Video beelden/foto materiaal Voor promotiedoeleinden van het platform WeAllride & NdeClub Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of zijn/haar gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) worden de beelden 5 jaar bewaard. Zonder toestemming wordt het beeldmateriaal direct na sluiting van de competitie verwijderd. Gedurende een lopende competitie kan de deelnemer ervoor kiezen om de video alleen zichtbaar te maken voor de juryleden en WeAllride & NdeClub. De andere deelnemers kunnen de beelden niet zien zonder uitdrukkelijke toestemming deelnemer.
Wedstrijdorganisaties Alle gegevens t.b.v. communicatie over uit te zetten wedstrijden/ evenementen Bewaartermijn 2 jaar. Elk jaar wordt er een check gedaan of de gegevens nog accuraat zijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zoals aangegeven verstrekken wij de gegevens niet aan derden die deze gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden. Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn om de gegevens te verstrekken aan andere organisaties omdat dit nodig is om voor de uitvoering van onze basisovereenkomst uit je lidmaatschap voortvloeiende zaken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen in dit geval een verwerkingsovereenkomst met deze organisaties om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beveiligd blijven conform ons privacy reglement. De andere organisatie mag dus niks doen met jouw gegevens, anders dan in opdracht van WeAllride en NdeClub.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren voor jouw gebruik. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen binnen de wettelijke kaders voor bewaartermijnen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze van verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@weallride.org. We zullen een telefonische verificatie doen om te controleren of het verzoek daadwerkelijk van jou afkomstig is. Vermeld dus altijd jouw telefoonnummer bij een dergelijk verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je tevens om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur na verificatie, op je verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@weallride.org

 

Privacy van kinderen

Wij zullen nooit kinderen onder de 13 jaar rechtstreeks aanschrijven. Wij verzamelen ook geen persoonlijke informatie van deze groep kinderen. Als je als ouder(s) of voogd(en) ontdekken dat de kinderen ons persoonlijke informatie hebben gegeven, neem dan contact met ons op. Zodra wij zien dat wij per ongeluk toch informatie hebben verzameld van kinderen onder de 13 jaar, zonder toestemming van de ouder(s) of voogd(en), zullen wij de informatie op verzoek direct verwijderen uit ons systeem.